RESEARCH ON NOI CONDUCTED AT SANDOZ LABS IN 1987

Doküman 1.

3 Haziran 1987 tarihinde Sandoz'dan gelen teleks mesajı: "... şimdiye kadar "in vitro" çalışmaların neticeleri var. Madde aktiftir ve toksik değildir. İn vivo deneyler devam etmektedir ..."

Document 1.

Sandoz (telex) correspondance on 3 June 1987: "... up to now we have results from "in vitro" studies. The compound is active and not toxic. In vivo experiments are running ..."
 

Sonraki Sandoz dokümanı
Go to next Sandoz document

 

 

Sonraki Sandoz dokümanı
Go to next Sandoz document