RESEARCH ON NOI CONDUCTED AT SANDOZ LABS IN 1987

Doküman 2.

10 Temmuz 1987 tarıhli Sandoz mesajı: "... maddeniz "in vitro" bağışıklık sistemini düzenleyici aktivite gösteriyor ancak sitostatik aktivite göstermiyor. Bağışıklık sistemini düzenleyici aktiviteyi bulmak için tümörlü farelerde birçok "in vivo" deney devam etmekte. Daha önce bahsedildiği üzere, "in vivo" deneylerin cevaplarını Ağustos ortalarına kadar alacağız ..."

Document 2.

Sandoz correspondance on July 10, 1987: "... your compound shows up "in vitro" immunomodulating but not cytostatic activity. "In vivo" several experiments are running in tumor bearing mice and in several experiments to find out the immunomodulating activity. As mentioned earlier, we will have the answer from the "in vivo" experiments by the middle of August ..."

Evvelki Sandoz dokümanı
Go to previous Sandoz document

Sonraki Sandoz dokümanı
Go to next Sandoz document

 

Evvelki Sandoz dokümanı
Go to previous Sandoz document

Sonraki Sandoz dokümanı
Go to next Sandoz document