RESEARCH ON NOI CONDUCTED AT SANDOZ LABS IN 1987

Doküman 3.

9 Ekim 1987 tarihli Sandoz yazısı:... "in vivo" modellerdeki neticeler çok heyecan vericidir ..."  

Document 3.

Sandoz correspondance on 9 October 1987: "... the results in the "in vivo" models are very exiting ..."

Evvelki Sandoz dokümanı
Go to previous Sandoz document

Sonraki Sandoz dokümanı
Go to next Sandoz document

 

Evvelki Sandoz dokümanı
Go to previous Sandoz document

Sonraki Sandoz dokümanı
Go to next Sandoz document