VAKA RAPORU

Teşhis: Beyin tümörü (pilositik astrositom) - EO

1982 doğumlu kız çocuğu 1990 yılında halsizlik, iştahsızlık hissetmeye başlar. 1991 yılı Şubat ayında şikayetleri artıp, aşırı kilo kaybı olunca Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'ne götürülür. 5 Şubat 1991 tarihinde çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) ( Ek EO1 ) beyincikte tümör olduğu görülür.

8 Şubat 1991'de İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Nöroşirürji servisine yatırılır. Aynı gün yapılan manyetik rezonanslı (MR) tetkikte ( Ek EO2 ) süprasellar bölgede 52x54mm büyüklüğünde düzgün konturlu kistik lezyon ve hidrosefali tesbit edilir. 12 Şubat 1991'de sağ frontal kraniotomi yoluyla kitleden biyopsi için parça alınır ve alınan parçanın patolojik tetkikinde pilositik astrositom teşhisi konulur ( Ek EO3 ). Hidrosefaliyi önlemek amacı ile her iki frontal horna katater konulur. Post operatif sağ gözünde 3. sinir parazisi gelişir. Daha sonra şikayetlerinde gerileme olur. Yapılan BBT tetkikinde hidrosefalide azalma olduğu görülür. Radyoterapiye müracaat etmesi ve 20 gün sonra kontrole gelmesi önerilerek 27 Şubat 1991 tarihinde taburcu edilir. ( Ek EO4 )

Mart ayında radyoterapi için müracaat eder. Dört gün radyoterapi yapılır, durumu daha da kötüleşince radyoterapi kesilir ve semptomatik ilaçlar verilerek memleketine gönderilir. Her geçen gün durumu kötüleşir, etrafı ile ilgisi azalır, yürüyemez hale gelir.

29 Ağustos 1991'de Dr. Özel'e getirdiler. Kucakta taşınıyordu, etrafı ile ilgisi yoktu. Sorulara cevap vermiyordu, şuur kapalı idi. 0,4mL NOİ yapılarak tedaviye başlandı. Haftada altı gün 0,4mL NOİ yapması tavsiye edildi, yaşama şansının az olduğu göz önüne alınarak kendilerine bir ay yetecek kadar ilaç verilerek evine gönderildi.

Bir ay sonra babası geldi, durumunun iyiye gittiğini, etrafı ile ilgilendiğini, yemeğini rahat yediğini bildirdi. İlaç bitiminde hastayı getirmeleri istenerek iki aylık ilaç verildi.

Hasta 15 Aralık 1991'de annesi ve babası ile kontrole geldi. Yanlarında 12 Aralık 1991'de yapılan BBT tetkiki vardı. Tümör 41,8x40,8mm idi, 8 Şubat 1991 tarihli MR'a göre küçülme olduğu, hidrosefalinin de azaldığı belirtiliyordu ( Ek EO5 ). Hastanın genel durumu normale dönmüştü. Okula gitmek istediğini belirtti, kendisine okula gidebileceği söylendi. Üç aylık ilaç verilerek tedaviye devam etmesi tavsiye edildi.

Mart 1992'de durumunun iyi olduğunu bildirdiler, tekrar NOİ aldılar.

26 Haziran 1992'de yapılan BBT'de tümör boyutlarının 27,3x27,6mm olduğu saptandı ( Ek EO6 ). Tümörde bariz küçülme vardı, hidrosefali de azalmıştı. İğne yaptırmaktan korkuyordu, bir gün ara ile yapılması önerildi.

30 Kasım 1992'de yapılan BBT'de tümörün büyüklüğü 21,6x12mm olarak tesbit edildi ( Ek EO7 ). Hastada geçirdiği hastalığa ait hiçbir semptom yoktu. İdame tedavisine geçildi, haftada iki gün 0,4mL yapılması önerildi. N.O. tedavisi altı ay sonra da tamamen kesildi.

23 Eylül 1993 tarihli BBT'de tümör boyutları 21,6x23mm olarak bildirildi ( Ek EO8 ). Ancak hastanın genel durumundaki iyilik göz önüne alınarak ilaç verilmedi.

3 Ocak 1994'teki BBT'de tümör boyutları 35x35mm olarak bildirildi ( Ek EO9 ). Hastanın gene hiçbir şikayeti yoktu. Tetkik için beyin cerrahı Doç. Dr. Nezih Özkan'a gönderildi. Doç.Dr. Özkan yaptığı incelemede tümörde büyüme olmadığını, büyümüş gibi gözükmesinin film hatasından olduğunu, beş ay sonra tekrar BBT yapılmasını bildirdi ( Ek EO10 ).

16 Mayıs 1994 tarihli MR'da post operatif değişiklikler ve hafif hidrosefali vardı ( Ek EO11 ).

28 Nisan 1998'de çekilen BBT'de patolojik bulgu yoktu ( Ek EO12 ).

Son haber alınan 2008 yılında yaşamını sağlıklı olarak sürdürmekteydi.