VAKA RAPORU

Teşhis: Antrum kanseri - YT

1969'da 39 yaşında olan bir adam mide sancıları çeker. Röntgen tetkikleri neticesinde duedenum ülseri teşhisi konur ve ülser tedavisi görür.

Aynı hasta 1974'ün Mart ayında karnında şiddetli ağrılar olunca İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne başvurur. Eski ve yeni filimleri, hastanın semptomları değerlendirildikten sonra ameliyata karar verilir. 8 Mart 1974'te Çapa Tıp Fakültesi 1. Cerrahi Kliniği'nde ameliyat yapılır. Laparatomide antrum'da tümör, karın boşluğunda asit görülür. Hastaya inopere mide kanseri teşhisi konulur ( Ek YT1 ). Hasta 18 Mart 1974'te hastaneden çıkarılır.

12 Nisan 1974'te hasta ağır bir mide kanaması geçirir ve Haydarpaşa Nümune Hastanesi'ne yatırılır. Koagülatif tedavi ve devamlı kan nakline rağmen kanama durdurulamaz. Bilahere Çapa Tıp Fakültesi'nde konulan teşhisi öğrenen doktorlar kanamayı durdurma gayretlerinden vazgeçerler, hasta için artık yapılacak tedavi olmadığını bildirirler.

Bu safhada, hastanın yakınlarının isteği üzerine 15 Nisan 1974'te Dr. Özel hastayı Haydarpaşa Nümune Hastanesi'nde ziyaret etti. Hasta tıbben çok kötü durumda idi. Aşırı zayıftı. Karnında asit vardı. Tansiyonu 60/40 mm Hg, ateşi 36.1o C idi. Nabız filiformdu. NO ile test edilince 0.3cc NOI ateşi 37.5o C'ye çıkardı. Haftada altı gün, hergün 0.3cc NOI vurulması, günde 3 kere 0.5cc NOO'yu da ağızdan alması tavsiye edilerek hasta NO tedavisine başlatıldı.

18 Nisan'da hasta geri kalan ömrünü evinde geçirmek üzere Haydarpaşa Nümune Hastanesi'nden çıkarılır. NO tedavisi devam ederken 20 Haziran 1974'te çekilen mide röntgeni antrum kanserinin devam ettiğini görüntüler ( Ek YT2 ).

Hasta devlet memuru olduğundan Haydarpaşa Nümune Hastanesi'nde tetkik edilir. 27 Ağustos 1974'te verilen Sıhhi Kurul raporunda teşhis "Mide antrumu, curvature minorunda skirö annular ca." olarak bildirilir ( Ek YT3 ).

Ağustos 1974 sonlarında NOI'den sonra ateş çıkmaz oldu ve 3 Eylül 1974'te idame tedavisine başlandı. 1 Ocak 1975'e kadar iki günde bir 0.4cc NOI, sonraki altı ay da haftada bir 0.4cc NOI vuruldu. İdame tedavisi boyunca NOI'ye ilave olarak NOO almaya da devam etti.

Hasta Nisan 1975'te Haydarpaşa Nümune Hastanesi'nde tekrar tetkik edildi. Sıhhi Kurul'un 18 Nisan 1975'te veriği raporda; hastada habis tümör bulunmadığı, daha evvel Çapa'da ve kendileri tarafından verilen raporlarda yanlışlık olduğu, hastanın sağlık durumunun iyi olması nedeni ile görevine başlayabileceği belirtilir ( Ek YT4 ).

Hasta 23 Ocak 1985'te bir kontrol filmi çektirdi, antrum kanseri ile ilgili bir bulguya rastlanmadı ( Ek YT5 ).

2007 itibarı ile hastanın remisyon hali devam etmektedir.