VAKA RAPORU

Teşhis: Meme kanseri (Ductal carcinoma) - SE

2003'ün Eylül ayının başında 44 yaşında bir kadın sağ memesinde ağrı yapmayan bir şişlik fark eder. Yaklaşık on gün sonra bu sefer sol memesinde ancak ağrılı bir şişlik daha oluşur, doktora başvurur. 15 Eylül 2003'te bilateral meme ültrasonografisi (U.S.) çekilir. U.S.'de; sol memede 17x7.8mm ve 3x2.3mm boyutlarında iki adet, sağ memede de 6.6x9.4mm, 8.5x6mm, 12x13mm, ve 7x3.5mm boyutlarında dört adet lezyon tesbit edilir ( Ek SE1 ). Biyopsi yapılması önerilir.

25 Eylül 2003'te biyopsi yapılır. Sağ meme üst dış kadranda aksillaya yakın olan tümörden alınan parçanın histopatolojik tetkiki neticesinde hastaya "invaziv duktal karsinom grade 3" teşhisi konulur ( Ek SE2 ). Hastaya kemoterapi teklif edilir, ancak hasta kabul etmez.

Hasta 9 Ekim 2003'te Dr. Özel'e geldi. Muayenesinde; gastroentestinal, respiratuvar, ve kardiovaskülar sistemleri normal olarak bulundu. Tansiyon arteriyel 140/80mm Hg idi. Sağ meme üst dış kadranda ameliyat izinin altında etrafına yapışık olmayan 3x3cm büyüklüğünde fazla sert olmayan kitle vardı. Ayrıca meme ucunun sağ iç bölümünde 1x1cm büyüklüğünde bir adet, sol memede 1.5x1.5cm büyüklüğünde birkaç adet nodül ele geliyordu. Ayrıca her iki aksillada 1.5x1.5cm büyüklüğünde birkaç adet lenfadenopati vardı. Bu bulgular birkaç gün sonra 13 Ekim 2003'te yapılan bilateral mamografi ve bilateral meme U.S. ile uyumlu idi ( Ek SE3 ). Testte; 0.8mL NOI ateşini 37.6o C'ye çıkardı. Hasta haftada altı gün; günde 0.8mL NOI vurulması, dozu ateşe göre ayarlaması tavsiye edilerek N.O. tedavisine başladı.

22 Ekim 2003'te bir takip mamografisi çekilir ve şunlar gözlenir: Sağ memede milimetrik kist. Her iki memede benign tarzda kontrast madde tutan düzgün konturlu lezyonlar. Sol meme alt orta kesiminde plato şeklinde kontrast madde tutulumu gösteren solid kitle. Biyopsi önerilir ( Ek SE4 ).

27 Ekim 2003'te sol memedeki kitleler alınır ve tahlilleri yapılır. "Fibroadenom ve fibrokistik değişiklikler" teşhisi konulur ( Ek SE5 ).

Hastanın sağ memesindeki biyopsi yapılan kitlede bariz küçülme olur. Daha evvel biyopsi yapılan kuruluşta 7 Kasım 2003 tarihinde lumpektomi ve sağ aksiller diseksiyon (koltuk altındaki lenflerin alınması ameliyatı) yapılır. Alınan materyalin tetkikinde habis bir bulguya rastlanmaz ( Ek SE6 ).

Hasta 10 Aralık 2003'te kontrole geldi. Hiçbir şikayeti yoktu. NOI artık ateş çıkarmıyordu. Hastaya iki günde bir 0.8mL NOI vurulması tavsiye edilerek idame tedavisine başlandı. İdame tedavisi üç ay devam ettikten sonra N.O. tedavisine son verildi.

2006'da remisyon devam etmekte idi.