VAKA RAPORU

Teşhis: Mezotelioma - HD

Dispne, kuru öksürük ve göğsünün sol tarafında ağrısı olan 53 yaşındaki kadın hasta Eylül 1991'de Adıyaman Devlet Hastanesi'ne başvurur. 22 Ekim 1991'de çekilen göğüs röntgeninde ( Ek HD1 ) ve yapılan tıbbi tetkiklerde sol plevra boşluğunda sıvı toplanması tesbit edilir, hasta İstanbul'da Heybeliada Senatoryumu'na sevk edilir.

Hasta 4 Kasım 1991'de Heybeliada Sanatoryumu Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi'ne [HSGHGC] yatırılır. Göğüs röntgeni sol akciğerde kalbi ve mediasteni sağa iten homojen yoğunluk artışı gösteriyordu. Yapılan tetkikler ve bazı laboratuvar bulguları Ek HD2 'de mevcuttur. Torakoskopide tümör dokusu bulunur ve plöral biopsi yapılır. Histopatolojik tetkik neticesinde hastaya AZ DİFERANSİYE FİBRÖZ MALİYN MEZOTELİOMA teşhisi konur. Ek HD2'deki rapora göre; torakoskopiden sonra hastaya bir ampul Coparvacs yapılır. Akciğerde tam ekspansiyon sağlanamaz. Hasta hastanede iken 1x1 cm ölçüsünde sol supraklavküler LAM oluşur. Hasta 2 Aralıkta 1991 hastaneden çıkarılana kadar toplam 4.500mL serofibröz sıvı alınır.

Hasta Dr. Özel'e 11 Aralık 1991'de getirildi. Yanında 22 Ekim 1991'de çekilmiş olan röntgen ve Ek HD2 'deki Heybeliada Sanatoryumu'nda verilmiş rapor vardı. Çok düşkündü ve nefes almakta güçlük çekiyordu. Sol hemitoraksta tepeye kadar matite vardı. Sol akciğer üzerinde dinlemede nefes sesi alınamıyordu. Her hareket edişi dispne ve taşikardiye sebep oluyordu, dolayısı ile sadece başkalarının yardımı ile hareket edebiliyordu. Sol hemitorakstan dalak boşluğuna kadar ödem vardı. Supraklavikül bölgesinde 1x1 cm büyüklüğünde bir nodül vardı. Hasta aşırı derecede kilo kaybetmişti. 0.3cc test dozu ateşin 38o C'ye çıkmasına sebep oldu. Hasta; haftada 6 gün, her gün 0.3cc NOI kullanması, dozu günlük ateşlere göre ayarlaması tavsiye edilerek N.O. tedavisine başladı.

Hasta 2 Şubat 1992'de kontrol için geldi. Yanında 31 Ocak 1992'de çekilmiş bir röntgen vardı ( Ek HD3 ). Röntgende sol akciğerdeki yoğunluk artışının sadece alt yarıda olduğu görülüyordu. Muayenesinde; ödemin kaybolmuş olduğu görüldü. Dispne ve taşikardisi artık yoktu, yardımsız ve zahmetsiz kendi kendine hareket edebiliyordu. Oskültasyonda sol akciğerin üst kısmının tenefüse iştirak ettiği dinlendi. Hemitoraksın sol alt kısmında matite devam ediyordu. Hastaya normal tedavisine iki ay daha devam etmesi tavsiye edildi.

Hasta 9 Nisan 1992'de kontrole geldi. Yanında bir gün evvel çekilmiş bir röntgen vardı ( Ek HD4 ). Röntgende sol akciğerdeki yoğunluk artışının sadece alt üçtebirde kaldığı görülüyordu. Muayenesinde sol akciğerin alt bölümünde nefes sesi az geliyordu. Hastanın spesifik bir şikayeti yoktu. Genel durumu çok düzelmişti ve günlük olağan işlerini sağlıklı bir insan gibi yapabiliyordu. Normal tedaviye devam etmesi tavsiye edildi.

15 Mayıs 1992'den sonra NOI'den sonra ateş çıkmamaya başladı ve hasta 3 günde bir verilen 0.3cc doz NOI ile idame tedavisine başlatıldı.

10 Ağustos 1992'de hasta aynı gün çektirdiği bir röntgen ile kontrole geldi. Röntgende sol sinüs blokaji dışında herşey normal olarak görülüyordu. Muayenede nefes sesi sol akciğerin tümü üzerinde alınabiliyordu. Hasta çok sağlıklı idi, N.O. tedavisini artık bırakabileceği kendisine bildirildi.

28 Haziran 1994'te bir takip röntgeni çekildi ( Ek HD5 ). Sol sinüste görülen blokaj dışında hiç bir bulgu yoktu. Mezoteliyomadan eser kalmamıştı.

Hastadan en sonra 2000 yılında haber alındı, remisyondaydı.