VAKA RAPORU

Teşhis: Pankreas kanseri - MH

35 yaşında bir adamda 2003 yılının Mayıs ayının başında yemeklerden sonra karnında ağrı ve yaygın gaz şikayetleri başlar. Bu arada idrarının renginin sarı olduğunu fark eder. Bu şikayetlerle gittiği doktorun verdiği ilaçlar fayda etmez. 21 Mayıs 2003'te batın spiral bilgisayarlı tomografisi (B.T.) çekilir. Pankreas başı düzeyinde volümetrik kabalaşma, parankim dansitesinde heterojenite ve pankreas başı anteriorunda mültipl lenfadenopatiler görülür ( Ek MH1 ). 24 Mayıs 2003'te üst batın MR incelemesi yapılır, aynı bulgular görülür ( Ek MH2 ). Aynı gün ultrasound (U.S.) kontrolü de yapılır, pankreas baş kesiminde 39x33mm çapında hipoekoik kitle izlenir, pankreasın büyümüş diğer kesimleri de hipoekoik görünümdedir. Gene aynı gün U.S. eşliğinde iğne aspirasyon biyopsisi yapılır ( Ek MH3 ). Biyopsi materyalinin histopatolojik incelemesi neticesinde teşhis adenokarsinoma olarak konulur ( Ek MH4 ). Bilahere hastaya kemoterapi önerilir ancak hasta kabul etmez.

Hasta 3 Haziran 2003'te Dr. Özel'e müracaat etti. Muayenesinde; rengi soluktu, epigastrium bölgesinde ağrı ve şişkinlik vardı. Ağrısı sağ hipokondriuma ve sağ lomber bölgeye doğru yayılıyordu. Ağrıları için devamlı analjezik ilaçlar kullanıyordu. 0.4mL NOI ateşini 37.5o C'ye yükseltti. Hastaya; haftada altı gün 0.4mL NOI vurulması, dozu günlük ateş durumlarına göre ayarlaması, ayrıca hergün 3x1mL NOO alması da tavsiye edildi.

2 Temmuz 2003'te üst batın MR incelemesi yapılır, pankreas başı düzeyinde 35x25mm boyutunda kontrast tutan lezyon izlenir, bu bölgede en büyüğü 4mm çaplı lenfadenopatiler olduğu görülür. Ayrıca lomber vertebra korpuslarda çeşitli düzeylerde nodüler alanlar görülür ( Ek MH5 ).

Hasta 17 Eylül 2003 tarihinde kontrole geldi. Genel durumu gayet iyi idi. Şikayetleri geçmişti. Muayenede karın bölgesinde ağrılı, hassas bir bölge yoktu. Artık analjezik de kullanmıyordu. N.O. tedavisine eski belirlendiği üzere devam etmesi tavsiye edildi.

1 Ekim 2003'te yeni bir MR incelemesi yapılır. 2 Temmuz 2003'teki incelemeye kıyasla hafif bir gerileme olduğu, pankreas başındaki tümörün 30x25mm boyutlarına düştüğü belirtilir ( Ek MH6 ). Bu tarihte; 0.8mL NOI sadece 37.2o C'ye ateş çıkardığından, hastaya günlük dozunu 0.8mL NOI'de tutması tavsiye edildi.

24 Ekim 2003'te tüm vücut kemik sintigrafisisi yapılır. Metastaza ait bulgu görülmez ( Ek MH7 ).

15 Kasım 2003'ten sonra 0.8mL NOI'den sonra hastada hiç ateş çıkmaz oldu, ancak günlük 0.8mL NOI'ye devam etmesi tavsiye edildi.

15 Aralık 2003'te MR tetkiki yapıldı. Pankreas başındaki tümörün ve tüm lenfadenopatilerin kayboldukları görüldü ( Ek MH8 ).

26 Aralık 2003'te hastaya artık iki günde bir 0.8mL NOI vurulması, hergün 3x1mL NOO almaya devam etmesi tavsiye edilerek idame tedavisine başlandı.

10 Şubat 2004'te üst ve alt abdominal MR çekildi. Kaybolmuş olan pankreas kanserinin nüksü ile ilgili bir bulguya rastlanmadı ( Ek MH9 ). Hastaya N.O. tedavisini bırakması tavsiye edildi.

Takip için 19 Haziran 2004'te tekrar bir üst ve alt abdominal MR çekilir. Kanser ile ilgili hiçbir bulgu bulunamaz ( Ek MH10 ).

Hastadan en son 2007'nin Mart ayında haber alındı. Remisyondaydı ve normal yaşantısını sürdürüyordu.