VAKA RAPORU

Teşhis: Pankreas kanseri + kemik metastazı - SO

Kırk yaşında bir kadının sağlık durumu 1997'nin Eylül ayında bir hafta içinde çok bozulur. Karnında herhangi bir yerde lokalize olmayan ağrılar başlar. Buna hazımsızlık ve şişkinlik ilave olur. İdrar rengi sararır. Daha sonra da vücudunda sararma olunca 11 Eylül 1997'de Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne tetkik ve tedavi için yatırılır ( Ek SO1 ). Yapılan tetkiklerde D. Bilirübin 18, AP 1008 bulunur. Karın U.S. tetkikinde safra kesesi hidropik, koledok genişlemiş (3cm) olarak gözlenir. 18 Eylül tarihinde ameliyat edilir. Laparatomide pankreas başında 7x8cm'lik Vena Portaya atake tümör görülür. Mide pasajı normal oduğundan gastro-enterostomiye gerek görülmez. Latero-lateral koledoko-duedenestomi ve kolesistektomi yapılır ( Ek SO2 ). Hasta cerrahi şifa ile 24 Eylül 1997'de taburcu edilir.

Evinde istirahat ederken karnında ve vücudunun muhtelif yerlerinde ağrılar başlar. 23 Ekim 1997'de kontrol için Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesine müracaat eder. 24 Ekim 1997'de kemik sintigrafisi çekilir, sağ paryetel kemikte fokal odak tarzında, sağ 6. ve 7. kostaların posterior kolunda, lumbar 5. vertebranın sağ yarısında artmış aktivite tutumu izlenir. Ayrıca kolumna vertebralisinde aktivite akümülasyonu irregüler olarak izlenir. Bunların iskelet sistemindeki metastazlar olduğu düşünülür ( Ek SO3 ).

28 Ekim 1997'de abdominal bilgisayarlı tomografi (BT) yapılır ( Ek SO4 ). Karaciğer sağ lob posteriorda 4,5x3,5cm boyutlarında etraf yapılara belirgin bası gösteren hipodens lezyon görülür. Pankreas başı düzeyinde öne doğru belirgin lobülasyon gösteren, lateralde duodenum 2. kısmı önde ve medialde mezanterik veni invaze etmiş kitle, inopere pankreas başı tümörü olarak değerlendirilir. Aynı gün yapılan toraks BT'de patolojik bulgu görülmez ( Ek SO5 ). Hastaya kemoterapi yapılması önerilir, ancak hasta kabul etmez.

Hastayı 29 Ekim 1997 tarihinde Dr. Özel'e getirdiler. Sarılık yoktu. Göğsünde ve karnında yaygın ağrıları vardı. Epigastrium ve sağ hipokondriyumda dolgunluk vardı, hafif tazyikte ağrı oluyordu. Yanındaki tıbbi belgelere göre teşhisi; uzak metastazlı inopere pankreas başı tümörüydü. 0.4mL NOI ateşi 37.8o C'ye çıkarttı. Hastaya; haftada altı gün 0.4mL NOI vurulması, dozu günlük ateş durumlarına göre ayarlaması, ayrıca hergün 3x1mL NOO alması da tavsiye edildi.

Hasta 18 Aralık 1997'de kontrole geldi. Yanında 11 Aralık 1997'de çekilen toraks BT'si ( Ek SO6 ) ve 15 Aralık 1997'de çekilen abdominal BT ( Ek SO7 ) vardı. Hastanın genel durumu düzelmiş, ağrıları tamamen geçmişti. Sistem muayeneleri normaldi. Toraks BT'sinde patalojik bulgu yoktu. Abdominal BT'de ise şöyle deniyordu:

"1. Pankreas başında hafif lobile görünüm mevcut, ancak ayrı bir kitle imajı dikkati çekmemiştir. Bu düzeyde küçük fibrotik değişiklikler izlenmektedir.
2. Karaciğer sağ lop posteriorda sekel değişikliklerle birlikte porta-kaval şant görünümü temsil edebilecek görünüm."


Daha önceki 28 Ekim 1997 tarihli BT'deki pankreas başı tümörü ve karaciğerde görülen 4.5x3.5cm'lik lezyon kaybolmuşlardı. 0.4mL NOI'den sonra ateş hala 37.7o C'ye kadar çıktığından, hastaya N.O. tedavisine eskisi gibi devam etmesi tavsiye edildi.

Hasta 20 Mart 1998'de kontrole geldi. Yanında 12 Şubat 1998 tarihli lomber vertebra filimleri ( Ek SO8A ) ve 17 Şubat 1998 tarihli lomber MR filimleri vardı ( Ek SO8B ). Sol sakroiliak eklem komşuluğunda şüpheli gözüken bir odak dışında patolojik bulgu yoktu. Hastaya N.O. tedavisine daha evvel belirlendiği şekilde devam etmesi önerildi.

Hasta 5 Mayıs 1998'de tekrar kontrole geldi. Herhangi bir şikayeti yoktu. Ancak anal halkadan bir santim içerde saat dokuz hizasında tromboze hemorroit pakesi vardı. Başkaca herhangi bir bulgu yoktu. Hasta artık NOI'den sonra ateşlerinin yükselmediğni belirtti. Hastaya 0.4mL NOI'yi iki günde bir vurulması, NOO'ya eski şekilde günde 3x1mL alması tavsiye edilerek idame tedavisine başlandı.

Hasta 10 Şubat 1999'da yanında 3 Şubat 1999'da çekilmiş bir U.S. ile kontrole geldi. U.S.'da patoljik bulgu bulunmadığı belirtiliyordu ( Ek SO9 ). Hasta 10 haftalık hamile idi. Hamileliğini takip eden jinekolog, kanser tedavisi görmesinden dolayı bebeğin geleceğinden evhamlanıyordu. Hasta hamileliğine devam etmesinin mi, yoksa çocuğu aldırmasının mı daha doğru olacağını sordu. Hastaya artık N.O. tedavisini kesebileceği, görmüş olduğu tedavinin hamileliğe zarar vermediği, hamileliğinin devamının hiç bir sorun yaratmayacağı bildirildi. Eylül 1999'da sağlıklı bir oğlan çocuğu oldu.

Hasta Dr. Özel'i Mayıs 2002'de 2,5 yaşındaki oğlu ile ziyarete geldi. Her ikisinin de sağlıkları mükemmeldi, normal yaşantılarını sürdürüyorlardı.

Hastadan en son 2 Ağustos 2008'de haber alındı. Oğlunun sünnet düğününe davet ediyordu.