VAKA RAPORU

Teşhis: Prostat kanseri + kemik metastazı - KE

61 yaşındaki bir adam Temmuz 2003'te kilo kaybı, halsizlik, vücudunun değişik yerlerinde ağrı, idrar zorluğundan muzdarip olur, Denizli S.S.K. Hastanesi'ne başvurur. 8 Ağustos 2003 tarihinde batın bilgisyarlı tomografisi yapılır ( Ek KE1 ). Sağ böbrekte kortikal kist ve kemiklerde dejeneratif değişiklikler tesbit edilir. Verilen ilaçlar fayda etmez, hastanın şikayetleri daha da artar.

Hasta, durumu daha da kötüleşince, 10 Eylül 2003 tarihinde S.S.K. İzmir Eğitim Hastanesi Dahiliye Kliniği'ne yatırılır ( Ek KE2 ). Yapılan tetkiklerde ALP 630, PSA da 150'nin üzerinde bulunur. 22 Eylül 2003'te yapılan kemik sintigrafisinde yaygın kemik metaztazı olduğu tesbit edilir ( Ek KE3 ). Prostatta biyopsi yapılması önerilir, 23 Eylül 2003'te biyopsi yapılır ve aynı tarihte üroloji polikliniğinde takip edilmek üzere taburcu edilir. Patoloji neticesi "prostat adenokarsinomu" olarak bildirilir ( Ek KE4 ). Hastaya hormon tedavisi denenir ancak fayda sağlanamaz.

Hasta 3 Aralık 2003'te Dr. Özel'e getirildi. Tuşe rektalde; prostat sağ lobu yumurta büyüklüğünde ve oldukça sert idi. Başında sol parietal bölgede ceviz büyüklüğünde sert şişlik vardı. Bu şişlik, hastanın ifadesine göre, Eylül ayından sonra oluşmuştu ve çok ağrı veriyordu. Kalçasında ve sırtında devamlı ağrılar vardı. Her gece 4-5 defa idrar yapmaya kalktığını söyledi. 0.4mL NOI ile ateşi 37.4o C'ye çıktı. Hastaya ateş durumuna göre haftada altı gün 0.4-1mL arasında NOI vurulması, ağızdan günde 3 defa 1mL NOO alması tavsiye edilerek normal tedaviye başlandı.

Hasta 15 Mart 2004'te kontrole geldi. Ağrıları geçmişti. Başındaki ceviz büyüklüğündeki şiş küçülmüştü. Tuşede prostattaki büyümenin de küçüldüğü müşaade edildi. Genel durumu iyi idi, kan sayımı bulguları normaldi. 10 Mart 2004'te yeni bir kemik sintigrafisi yapılmıştı, onu da yanında getirmişti ( Ek KE5 ). Kranium, bilateral kosta, vertebralar, pelvisteki metastazlar kaybolmuşlardı, ancak sol femur trochanter majoründe belirgin intensitede osteoblastik aktivite artışı, her iki diz ekleminde dejeneratif değişiklikler vardı. Hastaya daha önce belirlenen şekilde N.O. normal tedavisine devam etmesi önerildi.

Hasta 20 Nisan 2004'te kontrole geldi. Genel durumu çok iyi idi. 14 Nisan 2004'te batın ültrasonografisi yapılmıştı ve normal bulunmuştu, PSA ise 0.22 olarak ölçülmüştü ( Ek KE6 ). Başında, sol parietaldaki şişlik çok küçülmüştü. 15 Nisan 2004'te yapılan hemogramdaki bazı bulgular şöyle idi: Lökosit: 13.0 x103/µL, Eritrosit: 6.03 x106/µL, Hemoglobin: 12.8 g/dL, Hematokrit: 39.1 %, Trombosit: 182 x 103/µL. Hastaya N.O. tedavisine normal olarak devam etmesi tavsiye edildi.

Hasta 6 Haziran 2004'te kontrol için geldi. Hiçbir ağrısı, şikayeti yoktu. Saçlı deride bulunan ceviz büyüklüğündeki tümör tamamen geçmişti. Tuşede prostatın büyüklüğü ve sertliği normaldi. 3 Haziran 2004'te hemogram yapılmıştı ve bazı bulgular şöyle idi: Lökosit: 10.01 x 103/µL, Eritrosit: 6.71 x 106 /µL, Hemoglobin: 12.9 g/dL, Hematokrit: 40.5%, Trombosit: 310 x 103/µL. Hastada NOI'den sonra ateş çıkmaz olmuştu. Hastaya iki günde bir 0.6mL NOI vurulması tavsiye edilerek idame tedavisine başlandı.

Tekrar kontrole 2 Ekim 2004'te geldi. Hiçbir şikayeti yoktu ve hayatını normal şekilde sürdürüyordu. Tuşede prostatın büyüklük ve sertliği normaldi. İdame tedavisine 3 ay daha devam etmesi, sonra tedaviyi bırakması tavsiye edildi.

18 Nisan 2005'te kontrol için geldi. Hiçbir ağrısı, idrar veya başka tür şikayeti yoktu. Saçlı derideki metastaz yeri normaldi. Tuşede prostatın büyüklük ve sertliği normaldi. Yanında 11 Ocak 2005 tarihinde Denizli Devlet Hastanesi'nde yapılan kemik sintigrafisi vardı. Sintigrafinin 12 Ocak 2005 tarihli değerlendirme raporunda patolojik bulgu olmadığı bildiriliyordu ( Ek KE7 ).

30 Ocak 2005 tarihinde yapılan hemogramdaki bazı bulgularda şöyle idi: Lökosit: 8 x 103 /µL, Eritrosit: 6.07 x 106/µL, Hemoglobin 12.5 g/dL, Hematokrit: 39.6%, Trombosit: 272 x 103 /µL.

Hastadan en son Eylül 2006'da haber alındı. Hiçbir şikayeti olmaksızın hayatını normal olarak sürdürmekte idi.